qianlong vase 53 million

Qian Long Vase

qian long vase 1 x blue and white with ear qianlong

qian long vase 1 x blue and white with ear qianlong.